Специалисти

 

Петя Христева - Изп. Директор ; ЛОГОПЕД, ЕЕГ ДИАГНОСТИК И НЕВРОТРЕНИНГ ТЕРАПЕВТ; СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ; МОНТЕСОРИ ТЕРАПИЯ ;

Юрка Донева - ЛОГОПЕД, БИОФИЙДБЕК ТЕРАПЕВТ, МОНТЕСОРИ ТЕРАПИЯ;

Ванина Алексова - СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ/ЛОГОПЕД;

Светослава Табакова - ЛОГОПЕД ;МОНТЕСОРИ ТЕРАПИЯ;

Нина Барова - логопед;

Мария Банкова - КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ;

Валентина Русенова - ФИЛОЛОГ; ПЕДАГОГ

Десислава Танева - ПЕДАГОГ;

Силвия Кирева- РЕХАБИЛИТАТОР;

 

Представяне на специалистите в Центъра:

Петя Христева

Тя единственият в Пловдив ЕЕГ невротренинг биофийдбек терапевт от V-то, най-високо, ниво, с право да води супервизии и да проследява случаи на терапевти от по-ниска степен.Има десет години стаж като логопед и множество сертификати от обучения и конференции в областта на детското и юношеското развитие - норма и отклонения.Тя е лектор и обучител по въпросите, свързани с децата на новата ера.Владее съвременни терапии за работа с деца с аутизъм, хиперактивност и дефицит на внимание и дислексия. Диагностик, консултант , терапевт и супервайзор по въпросите за дестко-юношеското развитие- норма и отклонения.

Допълнителни квалификации:

1. Терапия - PECS;

2.. "Диагностика и корекция на специфичните нарушения на ученето при юноши.";

3. "Дислексия на равитието- идентификация и интервенции"

4. "Екипна работа при пациенти с моторни дефицити."

5."Диагностика и терапия на дискалкулия"

6. "Съвременни подходи в логопедичната практика."

7. ЕЕГ невротренинг биофийдбек диагностик, супервайзор и терапевт.;

8. Специален педагог.

9. Монтесори терапевт.

10." Арт-терапевтични техники при деца със специални потребности" /БААТ, 2012г./

11.Наложени терапевтични подходи и европейски законодателни практики, подпомагащи лицата от аутистичния спектър/МБАЛ Токуда Болница София/:

*Occupational therapy;

*DIR/Floortime therapy;

*Applied Behavior Analysis ( ABA);

*ABA and Verbal Behavior (VB) - ранна интервенция за деца с аутизъм и семейна терапия

 

Юрка Донева

/ супервайзор , диагностик и терапевт/

е логопед и биофийдбек терапевт .Лицензиран диагностик на речева компетентност за деца на 3-4 г/с личен код/.Притежава сертификати от обучения , свързани с диагностика и терапия при деца с дислексия, аутизъм, неспецифично езиково разстройство, хиперактивно поведение, артикулационни нарушения.Работи с възрастни пациенти с нарушена плавност на речта /заекване, тахилалия, брадилалия, клътъринг/ и хора , претърпели инсулт или друга травма с последствия в говора /афазия/.

Допълнителни квалификации:

1. Детски умения - метод за решаване на проблеми при деца , основан на фокусираната към решения психология.

2."Психолингвистика"

3.Значение на зрително-моторните дефицити за овладяване на графизма, писмената реч и математиката- пребенция, диагностика , диагностика.;

4. "Терапия на нaрушенията на писмената реч";

5. "Диагностика и корекция на специфичните нарушения на ученето при юноши.";

6. "Дислексия на равитието- идентификация и интервенции";

7. "Диагностика и превенция на езика 3-4г.";

8."Интеграция на деца със специални образователни потребности.";

9."Релационна психомоторика";

10."Обучителни трудности в начална училищна възраст.Съвременни методи за диагностика и терапия.";

11. Работа с алтернативна система за обучение PECS.;

12. Невропсихологична диагностика.;

13. "Аутизъм- трудности в социалното общуване.";

14. ЕЕГ Невротренинг - биофийдбек терапия.

15. " Арт-терапевтични техники при деца със специални потребности" /БААТ, 2012г./

16. Сертификационно обучение за работа с тестова батерия за оценка на Дислексия на развитието, 2014г.- OS Bulgaria

Мария Банковa

психоаналитично ориентиран психолог.

Образование: Завършва бакалавър „Клинична психология” в университета „Сейнт Жан д’Анжели” в Ница (Франция) и Магистратура „Клинична психология” в НБУ – София

Стаж:
-  ДМСГД гр. Пазарджик – 2003 г.

   -  Pouponiere “Le Patio” (ДМСГД) – гр. Ница   (Франция) – 2004 г.

-  Психиатричен кабинет  (д-р Рали Димитров)      2005 – 2006 г.

   - ВМА София -  2007 г.

    -  Център за зависимости «Доверие за   здраве»   2007 - 2008 г.     

    -  Асоциация “Дете и пространство” 2007 – 2008 г.

    -  Дом за деца «Христо Ботев» 2008 - 2009 г.

Супервайзър и обучител:  Център за рехабилитация и интеграция на лица с увреждания, гр.Пазарджик, Асоциация “Дете и пространство” гр. София

 

Тя е ориентирана към изследването и разбирането на личността в норма и патология.Работи със състояния на тревожност/паническо разстройство,агорафобия и др./, депресия, проблеми на емоционалното развитие, страхови състояноя, хранителни разстройства, рисково поведение,периодични кризи и др.
Подпомага хора, търсещи душевен комфорт, вътрешна хармония, емоционална стабилност и сигурност в себе си.
Работата е строго ориентирана към конкретната личност.
Терапия при:
*Тревожни разстройства със някои от следните симптоми:
-Пристъпи на масивен страх;
-чувство на безпокойство;
-световъртеж;
-изтръпване на крайници;
-сърцебиене;
-изпотяване;
-безсъние и др.
*Депресивни разстройства със някои от следните симптоми:
-загуба на вяра;
-загуба на интерес към дейности, за които е имало интерес преди;
-чувство на отпадналост и др.
*Зависимости – включват всякакви зависимости  към нещо, някого, действие и пр.
*Хранителни разстройства, които вклччват  всяко чувство на зависимост от храна и хранене- както отказ за хранене, желание за изсхвърляне на поета храна, така и поемане на големи количества храна.
*Страхови състояния и фобии
*Отношенечески проблеми
*Преживяване на кризисни периоди – например: струпване на неблагоприятни обстоятелства;стерилитет (психогенна невъзможност за зачеване);следродилна депресия;нарушения в сексуалната функция и др.
*Опозиционно поведение- конфликтно поведение на юношата спрямо родителите, учителите, учебните процеси и др.;
*Психогенно заекване;
*Чувство на несигурност.Негативна самооценка.;
*Подкрепа на осиновители/осиновени;
*Хиперактивност;
*Обсесивно компулсивни разстройства – включва натрапливи мисли; принудително повтарящи се действия и др.

Светослава Табакова

е завършила специалност Логопедия: в ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград.Практикувала е специалността в Център за работа с деца с увреждания в гр. Раковски. Вече четири години е част от Екипа на ЛЦ "Мечо Пух".Има интереси в работата с деца от по-ранна детска възраст със забавено речево развитие, артикулационни нарушения, заекване.Работи успешно с деца от ранна училищна възраст с проблеми в усвояване на учебния материал , следствие от когнитивни или интелектуални проблеми.Работи с ученици с дислексия, дисграфия и дискалкулия, както и с деца с хиперактивно поведение , характеризиращи се с неустойчиво внимание, слаби паметови възможности, езиково-говорни и артикулационни нарушения, проблеми с фината моторика и пространствената ориентация.Владее техники, практики и способи за въздействие на състоянието при деца от аутистичния спектър.Работи с възрастни с афазия.

Силвия Кирева

е един от утвърдените рехабилитатори в гр. Пловдив.Има дългогодишен стаж в работата с пациенти с ДЦП, мускулни и ставни проблеми ,схващания,скулиоза,слединсултни състояния и др.

Ванина Бутева-Алексова

1. Завършено висше образование през 2006г. Образователно - квалификационна степен - бакалавър Специалност: Специална педагогика Професионална квалификация: Специален педагог - логопед, специален педагог за лица с умствена изостаналост.Магистърска степен: "Комуникативни нарушения на развитието".

Преминати курсове и обучения:

1. Участие в семинар, проведен 2007г. на тема: "ПЕКС - Система за комуникация чрез обмяна на картинки" ;

2. Участие в квалификационен курс на тема "Помощни средства и технологии за деца и ученици със специални образователни потребности" 2009г. ;

3. Обучение по Монтесори метод за деца от 3-6г.- 2014г. (Провел обучението: Галина Уайнър) ;

4. Участие в теоретико - практически курс на тема:" Как да развием уменията за общуване и комуникация при деца с аутизъм и сходни комуникативни нарушения" 2014г. (Лектор: Анна Манолева) ;

5. Обучение по позитивни подходи и физическа намеса за работа с деца с емоционални и поведенчески затруднения. - 2014г. Водещи: гл.ас.д-р. А.Ранев и ас. Ц.Николов

Има дългогодишен опит при работа с деца със СОП.

 

*осигуряваме индивидуални и групови терапевтични сесии

*съвременни техники за справяне с проблеми

*модерна обстановка

*висококачествено оборудване

*най-добрите специалисти в съответните области

*работим без почивен ден в удобно за вас време

*медицинска апаратура за ЕЕГ диагностика и невротренинг /биофийдбек/ терапия.